คอร์พัส ฐานข้อมูลธุรกิจพร้อมระบบวิเคราะห์ขั้นสูง เพื่อใช้ในการประเมินโอกาสและความเสี่ยงของนิติบุคคลได้อย่างละเอียด โดยเกิดจากการรวมฐานข้อมูลที่สำคัญจากหลายแหล่งเข้าไว้ด้วยกันถึง 8 โมดูล เพื่อให้เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ที่สามารถใช้ได้ในหลากหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม ด้วยการรวมเอาเทคโนโลยีของระบบวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงผนวกเข้ากับฐานข้อมูลงบของนิติบุคคลทั่วประเทศที่มีการเก็บข้อมูลย้อนหลังเป็น Historical Data ทำให้สามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกของนิติบุคคลได้อย่างละเอียด สามารถอ่านเข้าใจง่ายและนำไปตัดสินใจได้ทันต่อเหตุการณ์

ความเร็วเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการตัดสินใจของคุณต้องแข่งกับเวลา การตัดสินใจที่ช้ากว่าคู่แข่งเพียงก้าวเดียวอาจก่อให้เกิดการสูญเสียโอกาสที่มีค่ามหาศาลได้ คอร์พัส ประกอบด้วยข้อมูลนิติบุคคลมากกว่า 1,000,000 บริษัททั่วประเทศ ครอบคลุมทุกธุรกิจและอุตสาหกรรม เข้าถึงได้ด้วยเครื่องมือในการค้นหาที่คัดกรองได้อย่างละเอียด และฟังก์ชั่นอื่นๆ มากมาย ซึ่งในปัจจุบัน คอร์พัสมีสมาชิกผู้ใช้บริการที่เป็นทั้งพนักงานระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารระดับสูงจากธุรกิจชั้นนำมากกว่า 50,000 ราย ซึ่งยืนยันได้ว่า คอร์พัส เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางด้านระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ


ในสภาวะเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง คุณเตรียมพร้อมในการรับมือแล้วหรือยัง?

ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ต้องแข่งกับเวลา ธุรกิจคุณต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงที่มีอยู่รอบตัว ทุกการตัดสินใจจึงจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้ เพราะการตัดสินใจพลาดเพียงครั้งเดียว อาจส่งผลเสียอย่างมากให้กับธุรกิจคุณ
 
คอร์พัส ฐานข้อมูลธุรกิจเพื่อการตัดสินใจอันดับหนึ่ง
สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา 


ภาพสรุปการแจ้ง
Monitor Alert
ข้อมูลเปลี่ยนแปลง


ภาพข้อมูลจดทะเบียน
และเครดิตเทอม
บริษัทที่สนใจ


ภาพวิเคราะห์ผล
การดำเนินงานของ
บริษัทที่สนใจ


ภาพวิเคราะห์
ค่ากลางอุตสาหกรรม
(Industry Norm)


ภาพการกำหนด
กลยุทธ์ What IF,
Go Seek


ภาพวิเคราะห์วงจร
การเติบโตของธุรกิจ
ในโมดูล Analyzer


FS Score และ
FS Class บอกระดับ
ความเสี่ยงล้มละลาย


Corpus Sense
บอกว่ามีใครพูดถึง
ธุรกิจคุณบ้าง

 


©2011-2019 by Business Online PCL. All Rights Reserved.
For more information, please call +662 657-3999 or email corpus@bol.co.th
Our Terms of Use and Privacy Policy