รายละเอียดการอบรม

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่จะเรียนเชิญท่านสมาชิกเพื่อมาเรียนรู้วิธีการใช้งานข้อมูล นิติบุคคลออนไลน์ รวมถึง Features ต่างๆ ในระบบ CORPUS การอบรมประกอบด้วยหลักการใช้งานและประโยชน์ในการใช้งานของแต่ละเมนู การใช้งาน เพื่อที่ท่านสมาชิกจะได้นำข้อมูลไปประยุกต์ให้ใช้กับงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพทั้งในแง่การหาช่องทางทางการตลาดเพื่อจัดหากลุ่มเป้าหมาย การนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ประโยชน์ และแจ้งข่าวในบริษัทที่ท่านสมาชิกกำลังสนใจ โดยให้บริการข้อมูลมากกว่า 1,000,000 บริษัทในประเทศ

การอบรมจัดขึ้น ณ อาคารเอสวีโอเอ โดยท่านสมาชิกสามารถลงทะเบียนได้ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่าง หากท่านสมาชิกมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อมาที่ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. +662 657 3999 ต่อ 3

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับลูกค้าคอร์พัสเท่านั้น
*** บริษัทขอจำกัดที่นั่งอบรมในแต่ละครั้งเป็นจำนวน 6 ที่นั่งต่อครั้ง

สถานที่อบรม : ห้องประชุมเล็ก ชั้น 25 ฝั่ง High Zone อาคาร SVOA

ตารางการอบรม CORPUS ประจำปี 2561

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม

Corpus Program

18 ม.ค. (9.00 น.-16.30 น.)
23 ม.ค. (9.00 น.-16.30 น.)

Corpus Program

8 ก.พ. (9.00 น.-16.30 น.)
20 ก.พ. (9.00 น.-16.30 น.)

 

Corpus Program

6 มี.ค. (9.00 น.-16.30 น.)
22 มี.ค. (9.00 น.-16.30 น.)

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน

Corpus Program

3 เม.ย. (9.00 น.-16.30 น.)
19 เม.ย. (9.00 น.-16.30 น.)


 

Corpus Program

8 พ.ค. (9.00 น.-16.30 น.)
24 พ.ค. (9.00 น.-16.30 น.)

 

Corpus Program

5 มิ.ย. (9.00 น.-16.30 น.) 
21 มิ.ย. (9.00 น.-16.30 น.)

 

กรกฏาคม
สิงหาคม
กันยายน

Corpus Program

12 ก.ค. (9.00 น.-16.30 น.)
17 ก.ค. (9.00 น.-16.30 น.)

Corpus Program

7 ส.ค. (9.00 น.-16.30 น.)
23 ส.ค. (9.00 น.-16.30 น.) 

Corpus Program

6 ก.ย. (9.00 น.-16.30 น.)
18 ก.ย. (9.00 น.-16.30 น.)

 

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

Corpus Program

11 ต.ค. (9.00 น.-16.30 น.) 
18 ต.ค. (9.00 น.-16.30 น.)

Corpus Program

8 พ.ย. (9.00 น.-16.30 น.)
20 พ.ย. (9.00 น.-16.30 น.)

Corpus Program

13 ธ.ค. (9.00 น.-16.30 น.) 
18 ธ.ค. (9.00 น.-16.30 น.)  

 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน
สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าคอร์พัสเท่านั้น
 
โปรแกรมอบรม: วันเดือนปี: จำนวนผู้เข้าฟัง: ที่นั่งคงเหลือ:
 
 
ชื่อบริษัท:
 
 
 
กรุณากรอกรหัส:
หากต้องการเปลี่ยนตัวอักษร กรุณาคลิ้กที่นี่

พิมพ์อักขระ ตามที่คุณเห็นในภาพ วิธีการนี้จะช่วยป้องกันการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ
*

 

 

 

 

 

©2011-2017 by Business Online PCL. All Rights Reserved.
For more information, please call +662 657-3999 or email corpus@bol.co.th
Our Terms of Use and Privacy Policy