รายละเอียดการอบรม

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่จะเรียนเชิญท่านสมาชิกเพื่อมาเรียนรู้วิธีการใช้งานข้อมูล นิติบุคคลออนไลน์ รวมถึง Features ต่างๆ ในระบบ CORPUS การอบรมประกอบด้วยหลักการใช้งานและประโยชน์ในการใช้งานของแต่ละเมนู การใช้งาน เพื่อที่ท่านสมาชิกจะได้นำข้อมูลไปประยุกต์ให้ใช้กับงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพทั้งในแง่การหาช่องทางทางการตลาดเพื่อจัดหากลุ่มเป้าหมาย การนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ประโยชน์ และแจ้งข่าวในบริษัทที่ท่านสมาชิกกำลังสนใจ โดยให้บริการข้อมูลมากกว่า 1,000,000 บริษัทในประเทศ

การอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยท่านสมาชิกสามารถลงทะเบียนได้ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่าง หากท่านสมาชิกมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อมาที่ฝ่ายบริการลูกค้า
โทร. +662 657 3999 ต่อ 3

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าคอร์พัสเท่านั้น

และขอจำกัดผู้เข้าอบรมในแต่ละครั้งจำนวน 10 ท่าน (สูงสุด 3 ท่าน / 1 บริษัท / 1 ครั้ง)

ตารางการอบรม CORPUS ประจำปี 2564

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม

Corpus Program (Online)

19 ม.ค.  (09:00 น. - 12:00 น.)

26 ม.ค.  (09:00 น. - 12:00 น.)

Corpus Program (Online)

11 ก.พ.  (09:00 น. - 12:00 น.)

16 ก.พ.  (09:00 น. - 12:00 น.)

23 ก.พ.  (09:00 น. - 12:00 น.)

Corpus Program (Online)

09 มี.ค.  (09:00 น. - 12:00 น.)

18 มี.ค.  (09:00 น. - 12:00 น.)

25 มี.ค.  (09:00 น. - 12:00 น.)

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน

Corpus Program (Online)

20 เม.ย (09:00 น. - 12:00 น.)

29 เม.ย (09:00 น. - 12:00 น.)

Corpus Program (Online)

11 พ.ค. (09:00 น. - 12:00 น.)

20 พ.ค. (09:00 น. - 12:00 น.)

Corpus Program (Online)

8 มิ.ย. (09:00 น. - 12:00 น.)

17 มิ.ย. (09:00 น. - 12:00 น.)

กรกฏาคม
สิงหาคม
กันยายน

Corpus Program (Online)

13 ก.ค. (09:00 น. - 12:00 น.)

 

 
 
Corpus Program (Online)

5 ส.ค. (09:00 น. - 12:00 น.)

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน
สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าคอร์พัสเท่านั้น
 
โปรแกรมอบรม: วันเดือนปี: จำนวนผู้เข้าฟัง: ที่นั่งคงเหลือ:
 
 
ชื่อบริษัท:
 
 
 
กรุณากรอกรหัส:
หากต้องการเปลี่ยนตัวอักษร กรุณาคลิ้กที่นี่

พิมพ์อักขระ ตามที่คุณเห็นในภาพ วิธีการนี้จะช่วยป้องกันการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ
*

 

 

 

 

 

©2011-2019 by Business Online PCL. All Rights Reserved.
For more information, please call +662 657-3999 or email corpus@bol.co.th
Our Terms of Use and Privacy Policy