FS Score ที่สุดของการประเมินความเสี่ยง ให้คุณรู้ทันที บริษัทไหนกำลังวิกฤต!...
พิสูจน์แล้ว ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำเชื่อถือได้จริง

Financial Stress Score (FS Score) เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่จะเกิดกับบริษัทในรูปของคะแนน เพื่อคาดการณ์ความเป็นไปได้ที่บริษัทใดๆ จะมีโอกาสเกิดวิกฤตทางการเงินในอนาคต

ประโยชน์ของ Financial Stress Score
FS Score สามารถตอบโจทย์ในการทำธุรกิจในการ
บริหาร Customer Life Cycle ได้อย่างครบวงจร ช่วยสร้างมาตรฐานในการตรวจเช็คความเสี่ยงของลูกค้า ตั้งแต่การหากลุ่มเป้าหมายใหม่ การบริหารลูกค้า ตลอดจนถึงช่วงของการเก็บหนี้การค้า เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ให้คุณตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ

FS Score ถูกพัฒนาจากการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญของ BOL และ D&B ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่มีความแม่นยำเป็นมาตรฐานสากล ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจสถานะการดำเนินกิจการของลูกค้า สามารถกระจายความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ เพิ่มโอกาสของธุรกิจ และบริหารความเสี่ยงใน Portfolio ได้อย่างมีประสิทธิภาพ FS Score ใช้ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลทางการเงินของ

บริษัทที่มีในฐานข้อมูลของ BOL กว่า 200,000 รายในการสร้างระบบการคำนวณทางสถิติ จากการทดสอบ FS Score กับข้อมูลในอดีตพบว่า 70% ของบริษัทที่เกิดวิกฤตการเงิน มี FS Score อยู่ในช่วงคะแนนต่ำ หรือเทียบได้กับ FS Class ระดับ 5 หรือ 6 FS Score ยังให้ความแม่นยำในการคาดการณ์ความเป็นไปได้ของการเกิดวิกฤตการเงินได้สูง ถึง 70% (Accuracy Ratio)


  

  

FS Score ประกอบด้วย:

 

 

 

 

FS Score: คะแนนความเสี่ยงของการเกิดวิกฤตการเงิน ที่มีช่วงตั้งแต่ 1,150 – 1,500 โดยที่คะแนน 1,150 แสดงถึงความเป็นไปได้ที่บริษัทจะเกิดวิกฤตทางการเงินสูงสุด ในขณะที่คะแนน 1,500 แสดงถึงความเป็นไปได้ที่บริษัทจะเกิดวิกฤตทางการเงินต่ำสุด (FS Score ยิ่งมากยิ่งดี)

FS Class: ระดับความเสี่ยง ของการเกิดวิกฤตการเงิน มี 6 ระดับ โดยบริษัทที่อยู่ใน FS Class ระดับ 1 จะอยู่ในกลุ่มของบริษัทที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดวิกฤตทางการเงินต่ำสุด ในขณะที่บริษัทที่มี FS Class ในระดับ 6 จะอยู่ในกลุ่มของบริษัทที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดวิกฤตทางการเงินสูงสุด (FS Class ยิ่งน้อยยิ่งดี)National Percentile: อันดับความเสี่ยงของบริษัทที่สนใจเปรียบเทียบกับบริษัททั้งหมดในระดับประเทศ โดย Percentile ที่ 1 แสดงถึงบริษัทที่มีอันดับความเสี่ยงของการเกิดวิกฤตทางการเงินสูงสุด ในขณะที่ Percentile ที่ 100 แสดงถึงบริษัทที่มีอันดับความเสี่ยงของการเกิดวิกฤตทางการเงินต่ำสุด เทียบกับบริษัททั้งหมดในฐานข้อมูลของ BOL

Industry Percentile: อันดับความเสี่ยงของบริษัทที่สนใจเปรียบเทียบกับบริษัททั้งหมดในระดับ อุตสาหกรรม โดย Percentile ที่ 1 แสดงถึงบริษัทที่มีอันดับความเสี่ยงของการเกิดวิกฤตทางการเงินสูงสุด ในขณะที่ Percentile ที่ 100 แสดงถึงบริษัทที่มีอันดับความเสี่ยงของการเกิดวิกฤตทางการเงินต่ำสุด เทียบกับฐานข้อมูลของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ratio Analysis: แสดงสถิติอัตราส่วนทางการเงิน ค่ากลาง ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด พร้อมเปรียบเทียบอันดับของอัตราส่วนทางการเงินในอุตสาหกรรมเดียวกัน

เช็ค FS Score ลูกค้าของคุณวันนี้
รู้ทันทุกความเสี่ยงก่อนจะสายเกินไป


 

สร้างมาตรฐานในการวัดความเสี่ยงของลูกค้าอย่างมีระบบ
สร้างความสะดวกรวดเร็วในการวัดความเสี่ยงเพื่อการตัดสินใจ
ช่วยในการหาและคัดกรองกลุ่มลูกค้าใหม่ ขยายฐานลูกค้าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ เพื่อป้องกันความสูญเสียของการเกิดหนี้เสีย
ใช้ในการบริหารบัญชีลูกค้า การกำหนด Credit Line รวมถึงการกำหนดราคาขายสินค้า และช่วยกำหนดเทอมการชำระเงินให้กับลูกค้า
ใช้ในการวางมาตรการเรียกเก็บหนี้ การตั้งลำดับความสำคัญของการเรียกเก็บหนี้ในมุมมองของความเสี่ยง

 

 


 


คอร์พัส เทคโนโลยีใหม่ของการวิเคราะห์นิติบุคคลที่แม่นยำที่สุด

อนาไลเซอร์ ช่วยให้การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของธุรกิจง่ายและแม่นยำ เสมือนมีที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจอยู่เคียงข้างทุกการตัดสินใจ ให้คุณสามารถนำข้อมูลงบของบริษัทคุณเองอัพโหลดเข้าระบบ Analyzer ในรูปแบบ CSV เพื่อทำการประเมินตัวเลขทางการเงิน วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยขององค์กร ดู Cash Flow พร้อมกับใช้เครื่องมือช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ อาทิเช่น What If, Goal Seek, Sustainable Growth, Projection เป็นต้น เพื่อการวิเคราะห์ขั้นสูง ที่ให้อิสระกับคุณในการทดลองปรับเปลี่ยนตัวเลขทางการเงิน เพื่อดูโอกาส ผลกระทบ และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจคุณก่อนล่วงหน้า

ติดต่อฝ่ายตรวจสอบข้อมูลบริษัทในประเทศ โทร. 02 657 3999 ต่อ 2111-6

 

 

 
สามารถนำเข้าข้อมูลงบการเงินได้ง่ายจากไฟล์ Excel
วิเคราะห์งบการเงินขั้นสูงถึง 5 รูปแบบ
- การวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง
- วงจรการเติบโตที่ยั่งยืน
- รายงานการเปลี่ยนแปลง
- กระแสเงินสด
- รายงานเงินสดสูญเปล่า
รายงานสรุปหลากหลายรูปแบบ
แผนภาพความสัมพันธ์
ประเมินสถานการณ์เร่งด่วน
- WHAT IF
- GO SEEK
- PROJECTION

 


©2011-2019 by Business Online PCL. All Rights Reserved.
For more information, please call +662 657-3999 or email corpus@bol.co.th
Our Terms of Use and Privacy Policy