โซลูชั่นเดียวที่ตอบสนองได้ทุกแผนกในองค์กร
คอร์พัส ถูกออกแบบเพื่อทุกฝ่ายในองค์กรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่ หลากหลาย จึงทำให้คอร์พัส เป็นโซลูชั่นเดียวที่สามารถตอบรับทุกความต้องการได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเพื่อฝ่ายขายและการตลาด (Sales & Marketing) เพื่อฝ่ายการเงินและความเสี่ยง (Financial & Risk) เพื่อฝ่ายบริหารและวางแผนกลยุทธ์ (Business & Strategic Planning) และเพื่อฝ่ายติดตามเร่งรัดหนี้สิน (Debt Collection Management)

 

  Sales & Marketing
ฝ่ายขายและการตลาด
ค้นหาและขยายฐานลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ เพื่อการลงทุนด้านการตลาดที่ให้ผลกำไรที่คุ้มค่า รวมถึงการศึกษาโครงสร้างธุรกิจของลูกค้าเพื่อขยายผลทางการขาย
ประโยชน์:

ค้นหาและคัดกรองกลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามเงื่อนไขที่ต้องการได้อย่างละเอียด
วิเคราะห์ธุรกิจเพื่อประเมินโอกาสและความเสี่ยงก่อนทำการตลาดเชิงรุก เพื่อให้ได้กำไรคุ้มค่า
ดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับติดต่อได้ทันที เพื่อนำไปทำการตลาดทางตรงเช่น Direct Mail หรือ Telemarketing
อัพเดทฐานข้อมูลลูกค้าเดิมที่มีอยู่ให้ถูกต้องได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว
ติดตามข่าวสารคู่แข่งและลูกค้าได้อย่างใกล้ชิด
     
     
 

  Financial & Risk
ฝ่ายการเงินและความเสี่ยง
เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์สุขภาพทางการเงิน (Financial Health) ทั้งของบริษัทคุณเองหรือบริษัทลูกค้า ลดความเสี่ยงในการบริหารเงินและการให้เครดิต
ประโยชน์:
ประเมินความเสี่ยงของลูกค้าใหม่ก่อนการให้เครดิต เพื่อลดปัญหาหนี้เสียในอนาคต
เห็นแนวโน้มที่จะเกิดวิกฤตทางการเงิน โอกาสการล้มละลายของบริษัทลูกค้าก่อนล่วงหน้า
วิเคราะห์กระแสเงินสด (Cash Flow) ความเชื่อมโยงของบริษัท (Related Companies) ฯลฯ
ประเมินความเสี่ยงในการบริหารเงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัพเดทข้อมูลทางด้านบัญชีง่ายและเร็วที่สุด
     
     

  Business & Strategic Planning
ฝ่ายบริหารและวางแผนกลยุทธ์
เพื่อการค้นหา วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพด้านการแข่งขันของธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจแบบรอบด้าน
ประโยชน์:
วิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรมและการเติบโต
วางแผนธุรกิจและกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยำ
ดูโอกาสและความเสี่ยงทางธุรกิจในรูปแบบรายงานวิเคราะห์ที่อ่านง่ายในรูปแบบกราฟ
วางแผนขยายธุรกิจสู่ตลาดใหมให้่ได้กำไรคุ้มค่า
เกาะติดและอัพเดทข่าวธุรกิจและข่าวอุตสาหกรรม ที่เดียวที่ให้คุณอ่านข่าวได้จากหลายแหล่งพร้อมกัน
 

  Debt Collection Management
ฝ่ายติดตามเร่งรัดหนี้สิน
เพื่อการบริหารลูกหนี้การค้าและการจัดเก็บหนี้สินที่มีประสิทธิภาพ สามารถประเมินโอกาสของการผิดชำระหนี้ เพื่อเตรียมแผนการติดตามหนี้ได้อย่างเหมาะสม
ประโยชน์:
ตรวจสอบผลกำไรที่ซ่อนอยู่ของลูกหนี้
ติดตามและวิเคราะห์ธุรกิจของลูกหนี้
ศึกษาข้อมูลลูกหนี้จากธุรกิจที่หลบซ่อนอยู่
ดูความเชื่อมโยงของธุรกิจได้อย่างละเอียด
ประเมินสุขภาพทางการเงินของลูกหนี้ก่อนการให้เครดิตเทอมในครั้งต่อไป
ติดตามลูกหนี้แบบวันต่อวัน เห็นทุกการเปลี่ยนแปลง

 ติดต่อฝ่ายขาย Corpus โทร. 02-657-3999 ต่อ 2111-6

 

 
 
  ดาวน์โหลด
  รายละเอียดบริการคอร์พัส

  (ภาษาไทย)
  คลิกที่นี่

Risks ประเมินความเสี่ยง
ที่มองไม่เห็น ภัยร้ายที่คุกคามธุรกิจคุณ
คลิกที่นี่

6 ระดับความเสี่ยง สัญญาณเตือนภัยทางธุรกิจ ในรูปแบบดัชนี FS Score  คลิกที่นี่
  วิธีตรวจสอบลูกค้า
เพื่อลดความเสี่ยง
ทางธุรกิจ  
คลิกที่นี่

 


©2011-2019 by Business Online PCL. All Rights Reserved.
For more information, please call +662 657-3999 or email corpus@bol.co.th
Our Terms of Use and Privacy Policy