ประกาศพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ระบบนี้
อย่างถูกต้องตามกฏหมาย จึงมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้หรืออนุญาต
ให้ผู้ใดใช้ระบบดังกล่าว หากผู้ใดละเมิดลิขสิทธิ์ เข้าถึงหรือทำให้เสียหาย
แก่ระบบนั้นจะเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และมีโทษทางอาญา

 
 
 
  • CORPUS X
อบรมการใช้งานคอร์พัส และ FS Score ฟรี!
รู้ลึกทุก Feature ทุก Module อ่านต่อ
6 ระดับความเสี่ยง สัญญาณเตือนภัยทางธุรกิจ ในรูปแบบดัชนี FS Score คลิกที่นี่

Corpus โซลูชั่นเดียวที่ตอบสนองได้ทุกแผนกในองค์กร
นวัตกรรมเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
คลิกที่นี่

 

©2011-2019 by Business Online PCL. All Rights Reserved.
For more information, please call +662 657-3999 or email corpus@bol.co.th
Our Terms of Use and Privacy Policy