คอร์พัส ตอบรับความต้องการธุรกิจครบทุกด้าน ประกอบด้วย 8 ฟังก์ชันที่สำคัญ

 
   
  Bingo ข้อมูลนิติบุคคลในประเทศ
คุณสามารถค้นหาข้อมูลของนิติบุคคลกว่า 1,000,000 บริษัททั่วประเทศ แบบเจาะลึก ครอบคลุมตั้งแต่บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล นิติบุคคลต่างด้าว และบริษัทมหาชน ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลจดทะเบียน ข้อมูลงบการเงิน ข้อมูลกรรมการ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข้อมูลความสัมพันธ์บริษัท ข้อมูลกระแสเงินสด ค่ากลางอุตสาหกรรม ดัชนีความเสี่ยง ฯลฯ เพื่อการตรวจสอบและวิเคราะห์นิติบุคคลแบบรอบด้าน


 
  Sense ข้อมูลจาก Social Media และเว็บไซต์ต่างๆ
Sense รวบรวมข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียล เว็บบอร์ด และเว็บไซต์ต่างๆ มารวมไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณได้เห็นว่าธุรกิจที่คุณสนใจถูกพูดถึงอย่างไรบนโลกอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งแสดง Sentiment ว่าพวกเค้ารู้สึกอย่างไรต่อธุรกิจคุณ
 


 
  News ข้อมูลข่าวสรุปธุรกิจ
รวบรวมข่าวสารทางธุรกิจจากแหล่งข่าวชั้นนำของไทย อัพเดททุกวัน สามารถค้นหาได้จากชื่อนิติบุคคลและชื่อบุคคล ค้นหาตามหมวดอุตสาหกรรม หรือจากคำสำคัญในเนื้อข่าว ช่วยให้คุณประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตามข่าวของบริษัทที่คุณสนใจ นอกจากนี้ คุณยังสามารถอัพโหลดข่าวประชาสัมพันธ์องค์กรของคุณขึ้นไว้ในระบบ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลท่านอื่นๆ สามารถเห็นข่าวประชาสัมพันธ์ของคุณได้อีกด้วย
 

 
  Analyzer ข้อมูลวิเคราะห์ขั้นสูง
ผู้ช่วยที่ทำให้การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของธุรกิจง่ายมากขึ้น โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Advance เช่น กระแสเงินสด วงจรการเติบโตของธุรกิจ การวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชันการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ที่ให้คุณสามารถนำตัวเลขทางการเงินของธุรกิจมาปรับเปลี่ยนเพื่อดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และเตรียมวางแผนกลยุทธ์ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงก่อนล่วงหน้า ผ่านฟังก์ชันที่สำคัญ เช่น What If, Goal Seek, Sustainable Growth, Financial Forecast เป็นต้น
 
 

 
      MarketLine ฐานข้อมูลการตลาด
Database Marketing ที่เหนือกว่าด้วยระบบการค้นหาและคัดกรองนิติบุคคลตามประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรม รายได้ กำไร ทรัพย์สิน ฯลฯ ได้ตามต้องการ ให้คุณสามารถทำการตลาดได้ตรงกลุ่มและคุ้มค่า พร้อมฟังก์ชันดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ได้ทันที ครบทั้ง ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ที่อยู่ เบอร์โทร เบอร์แฟ็กซ์ และข้อมูลทางการเงินอื่นๆ
 
 

      FS Score (Financial Score)

นวัตกรรมที่พัฒนาจากประสบการณ์และเทคโนโลยีของ D&B (Dun & Bradstreet, USA) ร่วมกับ BOL โดยใช้ฐานข้อมูลงบการเงินของนิติบุคคลในประเทศไทย มาจำแนกคุณลักษณะของบริษัทที่มีแนวโน้มจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของบริษัทในรูปแบบของคะแนน (Score) ซึ่งสามารถนำมาจัดระดับความเสี่ยง (FS Class) และจัดอันดับคะแนนของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกันและฐานข้อมูลนิติบุคคลทั้งประเทศ


 
     
      API (Application Programing Interface)

เทคโนโลยีการเชื่อมต่อข้อมูลโดยอัตโนมัติจากระบบหนึ่งไปสู่ระบบอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย ผู้ใช้บริการสามารถทำการค้นหาข้อมูลบริษัทโดยใช้ "เลขทะเบียนนิติบุคคล" และ/หรือ "ชื่อบริษัท" ผ่านระบบของผู้ใช้บริการ เช่น ระบบงานด้านการขาย ระบบจัดซื้อ ระบบบัญชี ระบบ ERP หรือระบบ CRM ได้โดยตรง จากนั้นระบบของผู้ใช้บริการจะทำการส่งคำค้นหาดังกล่าวผ่านช่องทาง API เพื่อมาสืบคันในฐานข้อมูลของระบบ CORPUS และดึงข้อมูลกลับไปแสดงผลในระบบของผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน ลดระยะเวลาการสืบค้นซ้อมูล ง่ายต่อการนำข้อมูลไปใช้ และลดความผิดพลาดในการทำงาน


 
     
  D&B (Dun & Bradstreet)
บริการใหม่จาก CORPUS ที่จะช่วยให้คุณสามารถสืบค้นข้อมูลบริษัทต่างประเทศมากกว่า 3 ล้านบริษัท จากกว่า 170 ประเทศทั่วโลก เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือคู่ค้าของคุณ รวมถึงเครดิตต่างๆ ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณมีความปลอดภัย และเติบโตได้อย่างมั่นคง
   

 

 

 
  
โปรแกรมวิเคราะห์งบอัจฉริยะ
เตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจในทุกๆ ด้าน รู้ทันทีบริษัทไหนกำลังวิกฤต
ข้อมูล 2 ภาษาและโหลดได้ทันที
โหลดไฟล์ข้อมูลและรายงานได้หลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมทั้งไฟล์ Excel และ PDF
ข้อมูลอัพเดทและเชื่อถือได้
เข้าถึงข้อมูลและระบบต่างๆ ได้ตลอด 24 ชม. ทุกที่ทุกเวลา ภายใต้มาตรฐาน ISO:27001
ค้นหาง่าย เจาะลึกพิเศษ
กำหนดเงื่อนไขได้อย่างละเอียด เพื่อการคัดกรองบริษัทที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
ระบบจัดการข้อมูลประสิทธิภาพสูง
จัดการข้อมูลในแบบที่คุณต้องการ เช่น MyNote, MyPortfolio, Monitor Alert, Personal Credit Term

 


©2011-2019 by Business Online PCL. All Rights Reserved.
For more information, please call +662 657-3999 or email corpus@bol.co.th
Our Terms of Use and Privacy Policy