แพ็คเกจ
รายละเอียด
โมดูล
ที่เข้าใช้ได้
เครื่องมือ
พิเศษ
สั่งซื้อรายงาน
รูปแบบการ
ชำระเงิน
คอร์พัส Lite
บริการฟรี สำหรับการค้นหาข้อมูลนิติบุคคลแบบพื้นฐาน โดยจะแสดงข้อมูลตามการจดทะเบียน ได้แก่ ชื่อบริษัทไทย ชื่อบริษัทอังกฤษ เลขทะเบียนบริษัท และที่อยู่ตามการจดทะเบียนล่าสุด และสมาชิกสามารถสั่งซื้อรายงานวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ เพื่อการดูข้อมูลที่เจาะลึกมากขึ้น

DBThai

Basic Search
สั่งซื้อรายงาน FS Score ได้โดยใช้บัตรเครดิตหรือโอนเงินเข้าบัญชี
สั่งซื้อรายงานด้วยบัตรเครดิต/โอนเงินเข้าบัญชี
คอร์พัส Corporate
แพ็คเกจสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี (SME) ที่ต้องเผชิญกับการตัดสินใจทางธุรกิจและจำเป็นต้องใช้ข้อมูลอยู่เป็นประจำ สามารถเข้าใช้ได้ทุกโมดูลเพื่อเข้าถึงข้อมูลวิเคราะห์เจาะลึกเป็นรายบริษัท เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำ เห็นทุกโอกาสและความเสี่ยงได้ทันที และสามารถสั่งซืั้อรายงานวิเคราะห์เพิ่มเติมได้
BINGO (Full), NEWS,  ANALYZER
Dashboard,
Advanced Search, Monitoring Alert,
My Portfolio,
My Credit,
My Note, etc.
สั่งซื้อรายงาน FS Score Report  โดยใช้เวลาที่เหลือไปซื้อได้ทันที
สัญญารายปี
แบบรายชั่วโมงตั้งแต่ 25 ชม. ขึ้นไป
คอร์พัส Unlimited
แพ็คเกจสำหรับธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลในการตัดสินใจแบบเปิดทิ้งไว้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อการเข้าถึงที่สะดวกรวดเร็ว ไม่จำกัดชั่วโมง เพื่อไม่ให้พลาดทุกการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
BINGO (Full), NEWS, ANALYZER
Dashboard,
Advanced Search, Monitoring Alert,
My Portfolio,
My Credit,
My Note, etc.
ซื้อแพ็คเกจ Corporate เพิ่มเติมเพื่อซื้อรายงานได้ในราคาพิเศษ
สัญญารายปี
แบบไม่จำกัดชั่วโมง
โดยคิดเป็นจำนวนจุดการใช้งาน
 


 

 


©2011-2019 by Business Online PCL. All Rights Reserved.
For more information, please call +662 657-3999 or email corpus@bol.co.th
Our Terms of Use and Privacy Policy